Internet filter verplicht in Nederland?

Actualiteit 02 aug 2013

De discussie over het al dan niet verplicht stellen van internet filters is momenteel erg actueel. Zo was er op 29 juli 2013 nog een discussie in het tv programma Knevel & van den Brink over het verplichten van internet filters in Nederland. Ook in Engeland speelt de discussie momenteel op het hoogste politieke niveau. Interessant is dat de discussie vooral gaat over het filteren van porno. Afgevraagd kan worden of deze discussie niet breder getrokken gaat worden naar bijvoorbeeld ook het filteren van website over geweld, haat, etc.

Internet Filters in Nederland

Zoals aangegeven is de discussie momenteel erg actueel. De ChristenUnie wil dat Nederland het voorbeeld van Engeland volgt om online porno automatisch te blokkeren. Er is gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden van zo’n blokkade. De ChristenUnie had al eerder om een onderzoek gevraagd maar die is er destijds niet gekomen. Het onderzoek is nooit uitgevoerd omdat er geen politieke steun voor was. De regering vroeg zich af of het wel technisch mogelijk was om een dergelijk filter waterdicht te realiseren. Nu blijkt vanuit Engeland dat de techniek niet het probleem hoeft te zijn. In Nederland bent u op dit moment vrij een filter te gebruiken waarbij u aan kunt geven wat u of uw kinderen wel en niet mogen zien. Standaard wordt er niet gefilterd.

Internet Filters in het buitenland

In Engeland heeft David Cameron (de Britse premier) in juli 2013 een voorstel gedaan om porno automatisch te blokkeren. Dit om kinderen te beschermen op het internet. De blokkade zou er pas af moeten gaan als iemand dit specifiek aan zijn provider vraagt. In Engeland is momenteel een wetsvoorstel hiertoe in de maak. Er gaan geruchten dat het voorstel voortkomt uit het recente misbruik van twee jonge kinderen in Engeland. Ook gaan er geruchten dat men in Engeland veel verder wil gaan dan alleen het filteren van porno. Gedacht wordt ook aan filters op zelfmoord, roken, geweld etc.

In IJsland is in februari 2013 al om een onderzoek naar internet filters gevraagd met het oog internetporno te verbieden. Dit om jongeren te beschermen en vrouwen in hun waarde te laten.

In China worden internet filters ingezet om politieke berichtgeving te blokkeren. Dit wordt gecontroleerd en geregisseerd vanuit de overheid.

Eigenlijk kunnen we stellen dat het nergens, behalve in China, op dit moment verplicht is om een internetfilter te hebben. Engeland lijkt dit te volgen door het wetsvoorstel dat momenteel in de maak is om internet porno automatisch te filteren. De vraag is of Nederland zal volgen?

Internet Filter verplicht stellen?

Argumenten voor het verplicht stellen richten zich vooral op het beschermen van kinderen/jongeren om zo hun beeld over seksualiteit niet te bevuilen. Argumenten tegen hebben vooral betrekking op de mening dat verbieden niet de oplossing is en dit juist averechts zou werken. Verschillende onderzoeken (oa UvA) ondersteunen dit tegen argument ook. Ander argument tegen is dat dit de vrijheid van mensen aantast. De gedachte leeft dat straks voor de overheid inzichtelijk is wie er porno wil kijken en wie niet. En dan is dit nog maar het begin, wie zegt dat er straks niet gefilterd gaat worden op allerlei andere zaken? Maar ja wat maakt het allemaal nog uit, we worden toch overal al gevolgd en afgeluisterd via de (Amerikaanse) overheid?

← Mobiel internetten met je smartphone

About the author

Filter Internet

Filter Internet is de autoriteit op het gebied van internet filters. Wij schrijven wekelijks over de actualiteit en houden je op de hoogte over de discussie over een gefilterd internet.

One Comment

  1. http://bing.com/
    juni 24, 2014 at 10:49 am

    Everyone loves it when folks get together and share ideas.
    Great website, stick with it!


Leave A Reply